Sprawy prawa pracy

Biuro opinii i ekspertyz sądowych z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie przygotowuje opinie i ekspertyzy dla potrzeb postępowań toczących się w Wydziałach Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądów. Szczególnym zakresem opinii i ekspertyz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i budownictwa jest:
 • ustalenia odpowiedzialności osób za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych zawartych w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie,
 • ustalenie przyczynienia się ubezpieczonego/ odwołującego do zdarzeń wypadkowych w budownictwie,
 • ustalenie możliwości przypisania rażącego niedbalstwa ubezpieczonemu/ odwołującemu do zdarzeń wypadkowych w budownictwie w odniesieniu do przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie oraz zachowań zdroworozsądkowych,
 • ustalenia konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej przez ubezpieczonego/ odwołującego a wynikających z przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie,
 • ustalania zagadnień poprawności konstrukcji budowlanych, rusztowań, deskowań, podestów, zabezpieczenia wykopów i innych prac w związku ze zdarzeniem wypadkowym,
 • ustalenie charakteru wykonywanych prac przez ubezpieczonego/ odwołującego w odniesieniu do:
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z 07.02.1983 w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 nr 8 poz. 43),
  • Zarządzenia numer 9 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 01.08.1983 w sprawie wykazu stanowisk pracy nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz do wzrostu emerytury lub renty (Dz. U. z 1983 nr 3 poz. 6),
  • Zarządzenia nr 15 Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z 30.12.1983 w sprawie stanowisk pracy w zakładach pracy resortu administracji i gospodarki przestrzennej, na których w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury (Dz. U. z 1984, nr 1, poz. 1),
  • Zarządzenia nr 16 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 10.12.1983 w sprawie wykazu stanowisk pracy w zakładzie pracy nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury (Dz. U. z 1984, nr 1, poz. 1), zarządzenie nr 12 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 23.09.1983r. w sprawie szkolenia i kwalifikacji maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych (Dz. U. z 1983, nr 3, poz. 8),

 • ustalenie czy prace wykonywane przez ubezpieczonego/ odwołującego były pracami w warunkach szczególnych w rozumieniu:
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z 07.02.1983 w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 nr 8 poz. 43),
  • Zarządzenia numer 9 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 01.08.1983 w sprawie wykazu stanowisk pracy nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz do wzrostu emerytury lub renty (Dz. U. z 1983 nr 3 poz. 6),
  • Zarządzenia nr 15 Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z 30.12.1983 w sprawie stanowisk pracy w zakładach pracy resortu administracji i gospodarki przestrzennej, na których w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury (Dz. U. z 1984, nr 1, poz. 1),
  • Zarządzenia nr 16 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 10.12.1983 w sprawie wykazu stanowisk pracy w zakładzie pracy nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury (Dz. U. z 1984, nr 1, poz. 1), zarządzenie nr 12 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 23.09.1983r. w sprawie szkolenia i kwalifikacji maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych (Dz. U. z 1983, nr 3, poz. 8),

 • inne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie i budownictwa.

W przypadku zlecenia opinii proszę o kontakt telefoniczny (603 324 300) w celu ustalenia terminu i zakresu opinii.