Nota prawna

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Przemysława Stawiarskiego, zwanego dalej Autorem, nie jest dozwolone.

Zgodnie z Ustawą z 04.02. 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z pózn. zm.), wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronach internetowych w domenie opiniesadowe.pl, w tym logo, znaki graficzne, teksty, zdjęcia oraz wszelkie inne opublikowane dokumenty, są zastrzeżone i podlegają ochronie.

Zdjęcia zamieszczone w witrynie internetowej są autorstwa: łańcuch sędziowski (PAP/Grzegorz Michałowski), wiadukt drogowy (PAP/Jacek Bednarczyk), akta sądowe (PAP/Tomasz Gzell), sąd okręgowy (PAP/Lech Muszyński), sala sądowa (PAP/ Grzegorz Michałowski), na które została wydana Autorowi licencja na ich publikację i zmiany zgodnie z zamówieniem z 10.04.2012.

Żadna informacja ze stron stanowiących dzieło Autora, nie może być kopiowana w całości lub części, duplikowana, reprodukowana w jakiejkolwiek formie, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana, bez uprzedniej pisemnej zgody Autora.

Informacje, które zawiera niniejsza witryna nie są wyczerpujące. Pomimo starań Autora informacje w niej zawarte mogą się okazać niedokładne, nieaktualne lub nieodpowiednie, dlatego też nie mogą one mieć zastosowania i nie można ich odnosić do każdego przypadku i do każdej sytuacji. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji lub materiałów opublikowanych w witrynie internetowej opiniesadowe.pl ponosi osoba z nich korzystająca. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, które wynikają lub mogą wynikać z obecności informacji lub materiałów na stronach będących własnością Autora.

Autor nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, dzięki którym możliwy był dostęp do niniejszej witryny internetowej.

Wszelkie zapytania lub uwagi dotyczące działania niniejszej witryny, proszę kierować na adres email biuro@opiniesadowe.pl lub kontakt telefoniczny 603 324 300.