ADWOKACI RADCY PRAWNI

Biuro opinii i ekspertyz sądowych z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie przygotowuje prywatne opinie i ekspertyzy dla spraw przedsądowych i sądowych prowadzonych przez Adwokatów, Radców Prawnych i Kancelarie Prawne jako obrońców i pełnomocników stron, a ustalające lub weryfikujące stanowisko w sprawie roszczeń także przy uwzględniu zmian art. 167 Kodeksu Powstępowania Karnego (Dz. U. z 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zm) to jest wprowadzeniu kontradyktoryjności postępowania karnego przed sądem i postępowania przygotowawczego. Szczególnym zakresem opinii i ekspertyz z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych jest:
 • opracowanie koreferatów opinii i ekspertyz rzeczoznawców budowlanych, biegłych sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa,
 • badanie odpowiedzialności karnej z tytułu wypadków przy pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i odpowiedzialności z tytułu przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, przy uwzględnieniu całego materiału dowodowego zebranego w danej sprawie w postępowaniu przygotowawczym/ sądowym,
 • zabezpieczenia materiału dowodowego (wadliwie wykonanych robót budowlanych, miejsc wypadków przy pracy) na potrzeby postępowania sądowego,
 • weryfikacji zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych w budownictwie w tym:
  • analizy prawidłowości wykonania robót budowlanych, wykończeniowych i ich technologii, w szczególności w zakresie izolacji, dachów, fundamentowania,
  • analizy prawidłowości budowy obiektów i konstrukcji budowlanych,
  • analizy zgodności wykonania robót budowlanych z umową i zasadami sztuki budowlanej,
  • analizy prawidłowości wykonania nawierzchni drogowych z kostki brukowej,
  • oceny sprawowanego nadzoru budowlanego,
  • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenia uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
  • analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
  • kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
  • analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych,
  • inne w zakresie budownictwa i materiałów budowlanych.

W przypadku zainteresowania zlecenia opinii proszę o kontakt telefoniczny (603 324 300) w celu ustalenia zakresu opinii i terminu wykonania.