Sprawy cywilne i gospodarcze

Biuro opinii i ekspertyz sądowych z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie przygotowuje opinie i ekspertyzy dla potrzeb postępowań toczących się w Wydziałach Cywilnych i Gospodarczych Sądów. Szczególnym zakresem opinii i ekspertyz z zakresu budownictwa jest:
  • analiza prawidłowości wykonania robót budowlanych, wykończeniowych i ich technologii,
  • analiza prawidłowości budowy obiektów i konstrukcji budowlanych,
  • analiza zgodności wykonania robót budowlanych z umową i zasadami sztuki budowlanej,
  • analiza prawidłowości wykonania nawierzchni drogowych z kostki brukowej,
  • ocena sprawowanego nadzoru budowlanego,
  • ocena stanu technicznego, zużycia, stwierdzenia uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
  • analiza przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
  • kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
  • analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych,
  • inne w zakresie budownictwa i materiałów budowlanych.

W przypadku zlecenia opinii proszę o kontakt telefoniczny (603 324 300) w celu ustalenia terminu i zakresu opinii.